Volgende dag levering mogelijk
3% BTW-prijsverlaging
Kwaliteitsgarantie
Technisch advies

gegevensbescherming

privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonlijke informatie niet vereist door de wet, het contract of het contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Een niet-levering heeft geen gevolgen. Dit geldt slechts voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server Logbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden de gebruiksgegevens via uw internetbrowser verzonden en opgeslagen in loggegevens (serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanbieder van de aanvraag. Deze gegevens dienen uitsluitend om een probleemloze werking van onze website te garanderen en om onze dienstverlening te verbeteren. Het is niet mogelijk om deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Verzameling en verwerking via het contactformulier

Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mail adres, berichttekst) alleen voor zover door u opgegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel contact op te nemen. Door het versturen van uw bericht stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd als u niet akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze website maken wij gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Het doel van de query is om te onderscheiden of de invoer wordt gedaan door een mens of door geautomatiseerde, mechanische verwerking. De zoekopdracht omvat het verzenden van het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw input naar Google doorgestuurd en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van reCaptcha doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden overgedragen. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS heeft de Europese Commissie een besluit tot gepastheidsbeschikking uitgevaardigd, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich onderworpen aan de richtlijnen. Door het activeren van de zoekopdracht geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de intrekking.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring kunt u ons privacybeleid raadplegen:

<font color="#ffffffff00"-=https://www.google.com/privacy/ads/=- presenteert met trots de volgende artikelen

klantenrekening

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar is aangegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van uw bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Uw klantaccount wordt daarna verwijderd.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar

Bij het becommentariëren van een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover door u verstrekt. Het doel van de verwerking is om opmerkingen te kunnen maken en om commentaar te kunnen geven. Door het versturen van de commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, worden de naam die u opgeeft en het e-mailadres dat u opgeeft, gepubliceerd.

Bovendien wordt uw IP-adres opgeslagen wanneer u een opmerking indient om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het versturen van de commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens voor bestellingen

Bij de bestelling verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en uw aanvragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de goederen betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, onder b, DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgezonderd hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben om de contractuele relatie of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking te verwerken. Naast de ontvangers die in de respectieve bepalingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming worden genoemd, zijn dit bijvoorbeeld de ontvangers van de volgende categorieën: Verzenddienstverleners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van goederenbeheerdiensten, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en drop-scheepvaartdealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Het evaluatiesysteem voor kopersafdichtingen

Op onze website gebruiken wij het afdichtingssysteem van de Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te evalueren en te becommentariëren. Hiervoor nemen wij contact met u op in het kader van de contractafwikkeling, waarbij wij in het kader van de orderafwikkeling gebruik maken van het technische systeem van de aanbieder van de verzegelingsevaluatietool van de koper. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO voor het legitieme belang van een waarheidsgetrouwe en gecontroleerde evaluatie van onze diensten. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel worden gebruikt en in het bijzonder niet voor verdere reclame en zal niet worden doorgegeven aan andere derden. De persoonlijke gegevens die in dit verband in het technische systeem van het zegelevaluatie-instrument van de koper zijn opgeslagen, worden 3 maanden na de levering van de ter evaluatie geregistreerde goederen verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, onafhankelijk van de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.

Gebruik van het e-mail adres voor het versturen van direct mail

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van goederen of diensten hebben ontvangen, voor de elektronische verzending van advertenties voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u reeds van ons heeft gekocht, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Het opgeven van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de goederen betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO vanuit een rechtmatig belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaarschrift vindt u in het impressum. U kunt ook de link gebruiken die voor dit doel in de reclame-e-e-mail is opgenomen. Hiervoor ontstaan geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Doorsturen van het e-mail adres naar rederijen voor informatie over de status van de verzending

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres aan het transportbedrijf door, voor zover u hiermee tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verzending dient om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

Voor de contractafwikkeling in het kader van de orderafwikkeling maken wij gebruik van een goederenbeheersysteem voor de contractafwikkeling in het kader van de orderafwikkeling. Hiertoe worden uw in het kader van uw bestelling verzamelde persoonlijke gegevens

doorgegeven

aan
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Duitsland.

PayPal gebruiken

Alle PayPal transacties zijn onderworpen aan de PayPal Privacy Policy. U kunt ze vinden onder

<font color="#ffffffff00"-=https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE=- sync:ßÇÈâââÈââ

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser ook na een paginawissel kunnen herkennen en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

We gebruiken ook cookies op onze website om een analyse van het surfgedrag van onze websitebezoekers mogelijk te maken.

Daarnaast gebruiken we cookies om bezoekers van pagina's op andere websites met gerichte, interessante reclame aan te spreken.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15, lid 3, TMG en artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO voor het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door middel van technische voorzorgsmaatregelen. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Cookies worden opgeslagen op uw computer. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Onder de volgende links vindt u informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste browsers (inclusief het deactiveren ervan):
Chrome Browser:
<font color="#ffffffff00"-=https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de=- sync:ßÇÈâââÈââ
Internet Explorer: <font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffffff00">https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: <font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac".

Gebruik van Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amfitheatre

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Google zal de verkregen informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres eerder door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een beschikking tot vaststelling van het passend karakter van de gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO uit rechtmatig belang bij een op de behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van de browserplugin die beschikbaar is via de volgende link [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. U kunt een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens op alle apparaten vastlegt. Opt-out cookies voorkomen dat er in de toekomst bij uw bezoek aan deze website gegevens worden verzameld. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effectief te zijn. Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens vindt u op de volgende website
<font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://www.google.com/analytics/terms/de.html". of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.

Wij gebruiken de Remarketing of "Soortgelijke Doelgroepen" functie van Google Inc. op onze website. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren.
Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van interessante advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website op het Google Display Network hieronder bezoekt, ziet u advertenties die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten.

Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden overgedragen. De Europese Commissie heeft een beschikking tot vaststelling van het passend karakter van de gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten gegeven.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO voor het rechtmatige belang van de bezoekers van de site om

Het Google Display Network is ontworpen om bezoekers van de Site te bereiken met gerichte reclame door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te leveren aan bezoekers van de site van de Aanbieder wanneer zij andere sites op het Google Display Network bezoeken.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: <font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de".
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door een bezoek aan de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op het volgende adres <font color="#ffffffff00"-=https://www.networkadvertising.org/choices/=- sync:ßÇÈâââÈââ en de nadere informatie over de daar genoemde opt-outregeling ten uitvoer te leggen.

Voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google Remarketing kunt u terecht op onze pagina met het privacybeleid:

<font color="#ffffffff00"-=https://www.google.com/privacy/ads/=- presenteert met trots de volgende artikelen

Met behulp van Google Adwords Conversion Tracking Google Adwords

Op onze website maken wij gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en in dit kader het bijhouden van conversies. De Google Conversion Tracking is een analyse-service van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Daarom is het niet mogelijk om cookies te traceren via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversie tracking tag. Wij ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO uit het legitieme belang van gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Om dit te doen, kunt u het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.
U kunt ook gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentievoorkeuren van Google. U vindt instructies over hoe dit te doen onder
<font color="#ffffffff00"-=https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de=- sync:ßÇÈâââÈââ Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door een bezoek aan de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op het volgende adres <font color="#ffffffff00"-=https://www.networkadvertising.org/choices/=- sync:ßÇÈâââÈââ en de nadere informatie over de daar genoemde opt-outregeling ten uitvoer te leggen.

Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op:

<font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://www.google.de/policies/privacy/".

Google AdSense gebruiken

Op onze website maken we gebruik van de AdSense-functie van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Deze functie dient om advertentieruimte op de website te huren en zich te richten op de bezoekers van de website met interessante reclame.

Door middel van deze functie worden gepersonaliseerde, interessegerelateerde advertenties van het Google Display Network op bezoekers van de website van de provider geplaatst. Google gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO om het gerechtvaardigde belang bij het bovengenoemde doel te dienen.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door een bezoek aan de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op het volgende adres
<font color="#ffffffff00"-=https://www.networkadvertising.org/choices/=- sync:ßÇÈâââÈââ en de nadere informatie over de daar genoemde opt-outregeling ten uitvoer te leggen.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar onze privacypagina:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/, <font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://www.google.de/policies/privacy/".

Het Live Chat-systeem LiveZilla gebruiken

Op onze website gebruiken we het chatsysteem van LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen).
Het systeem dient het doel van de communicatie tussen u en ons als aanbieder. De gegevens worden ook verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken.

Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met behulp van de LiveZilla-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokken persoon.
De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO uit het legitieme belang van directe communicatie met de klant en het op de behoeften gebaseerde ontwerp van de website.
U heeft het recht om

redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie om zich te allen tijde te verzetten tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
U kunt dit bezwaar maken door het opslaan van cookies te verhinderen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te brengen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Gebruik van sociale plug-ins met behulp van de "2-klik-oplossing".

We gebruiken sociale netwerkplug-ins op onze website met behulp van de "2-klik-oplossing". Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen verbindingen tot stand gebracht met de servers van de sociale netwerken en worden er dus geen gegevens verzonden.
Wanneer plug-ins standaard zijn opgenomen, wanneer u de pagina's van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevatten, wordt er een link gelegd tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkproviders en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te verwittigen. Hier worden zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, aan de servers van de aanbieder doorgegeven. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent bij het sociale netwerk. Ook bij niet geregistreerde en/of niet ingelogde gebruikers vindt een verzending plaats. Als u ook bent ingelogd op het sociale netwerk Facebook, wordt deze informatie toegewezen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt. Om de controle over uw gegevens te behouden, hebben we besloten om eerst de betreffende knop te deactiveren. U kunt dit herkennen aan de grijze knop. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming - in de vorm van het activeren van de knop - wordt er geen link naar de sociale netwerkserver gelegd en worden er dus geen gegevens verzonden.

Alleen als u de knop activeert, wordt de knop actief (gekleurd) en wordt er een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand gebracht.
Door de activering geeft u uw toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk. Daarbij wordt uw IP-adres en de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, doorgegeven. Als u verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts tegelijkertijd, worden de verzamelde gegevens ook gekoppeld aan uw overeenkomstige profielen. De enige manier om deze opdracht te voorkomen is uit te loggen uit uw sociale netwerkaccounts voordat u onze site bezoekt en de knoppen te activeren.

De onderstaande sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de "2-klik-functie". Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, alsmede over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde informatie over de bescherming van de gegevens van de aanbieders.

Google+ van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA)

<font color="#ffffffff00"-=https://www.google.com/intl/de/=- presenteert trots de volgende artikelen

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten van Amerika)

<font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://www.facebook.com/policy.php".
Twitter van Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) <font color="#ffffffff00"-=https://twitter.com/privacy=- presenteert met trots de volgende artikelen

Pinterest the Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten)

<font color="#ffffffff00"-=https://about.pinterest.com/de/privacy-policy=- sync:ßÇÈâââÈââ

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten van Amerika)

<font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://help.instagram.com/155833707900388".
Xing van XING SE (Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg) <font color="#ffffffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffffff00">https://www.xing.com/privacy".

Gebruik van YouTube

We gebruiken de YouTube LLC YouTube video embedding functie op onze website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").
YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Deze functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie Geavanceerde privacymodus is ingeschakeld. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie over bezoekers van de website op. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie over de video doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten in dit verband en over de manier waarop u uw privacy kunt beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming op YouTube (
https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps

Op onze website gebruiken we de functie voor het embedden van GoogleMaps maps van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van de bezoekers van de pagina's bij het oproepen van de pagina's waarin GoogleMaps kaarten zijn geïntegreerd. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op het volgende adres
https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het Privacy Center wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen. Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden overgedragen. De Europese Commissie heeft een beschikking tot vaststelling van het passend karakter van de gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten gegeven.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Om dit te doen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website, zoals de interactieve kaartweergave, volledig kunt gebruiken.

Duur van de opslag

Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens worden de gegevens opgeslagen voor de duur van de wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen in acht genomen en na afloop van de periode gewist, indien u niet met verdere verwerking en gebruik hebt ingestemd.

Rechten van de betrokkene

Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, hebt u recht op de volgende rechten op grond van art. 15 tot en met 20 DSGVO: recht op informatie, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Daarnaast geeft artikel 21, lid 1, DSGVO u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f, DSGVO en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Contacteer ons op aanvraag. De contactgegevens vindt u in onze opdruk.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Op grond van art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

laatste update: 25.04.2018

Laatst bekeken