Volgende dag levering mogelijk
3% BTW-prijsverlaging
Kwaliteitsgarantie
Technisch advies

verwijzing

Alle gegevens en informatie op onze internetpresentatie bij onze aanbiedingen zijn zorgvuldig onderzocht en vinden plaats zonder garantie.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, aanvullingen of verwijderingen van de verstrekte informatie en links aan te brengen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aanbiedingen, in het bijzonder voor tekeningen of maat- of gewichtsgegevens.

Afhankelijk van de partij kunnen er afwijkingen in kleur of ontwerp optreden.

Laatst bekeken